Iepirkumi

Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" informatīvais paziņojums

Iepirkumi līgumcenās no Ls 3000 līdz Ls 10000

Lēmums par iepirkuma veikšanu Nr. VAKL-NI-20061

Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvais paziņojums ievietots 2006. gada 12. jūlijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2006. gada 25. jūlijs
Iepirkuma priekšmets: audums
Izpildītājs – SIA „Kreps pluss”, Reģ. Nr. LV40003385493, Aizkraukles iela 23, Rīga
Līgumcena (ar PVN) – 1650 LVL

Lēmums par līguma slēgšanu Nr. VAKL-NI-20062

Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvais paziņojums ievietots 2006. gada 12. jūlijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2006. gada 25. jūlijs
Iepirkuma priekšmets: 27 koncertkleitu šūšanas darbi
Līguma izpildītājs – SIA „Žanete Auziņa”, Reģ. Nr. LV40003509665, Tērbatas iela 33/35, Rīga
Līgumcena (ar PVN) – 2230,20 LVL

Lēmums par iepirkuma veikšanu Nr. VAKL-NI-20063

Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvais paziņojums ievietots 2006. gada 01. augustā
Lēmuma pieņemšanas datums - 2006. gada 28. augusts
Iepirkuma priekšmets: poligrāfijas darbi
Izpildītājs - SIA „Ulma", Reģ. Nr. LV40103115607, Kurzemes pr. 118-25, Rīga
Līgumcena (ar PVN) - 1236,64 LVL

Lēmums par līguma slēgšanu Nr. VAKL-NI-20064

Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvais paziņojums ievietots 2006. gada 20. septembrī
Lēmuma pieņemšanas datums - 2006. gada 1. novembris
Iepirkuma priekšmets: skatuves kurpju izgatavošana 30 kora māksliniekiem
Līguma izpildītājs - SIA „Elegants RB", Reģ. Nr. 40003065329
Līgumcena (ar PVN) - 1590 LVL

Lēmums par iepirkuma veikšanu Nr. VAKL-NI-20065

Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvais paziņojums ievietots 2006. gada 15. novembrī
Lēmuma pieņemšanas datums - 2006. gada 20. decembris
Iepirkuma priekšmets: datortehnika un programmnodrošinājums
Izpildītājs - SIA „Avantus", Reģ. Nr. 50003723111
Līgumcena (ar PVN) - 2191,06 LVL

Lēmums par iepirkuma veikšanu Nr. VAKL-NI-20071

Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvais paziņojums ievietots 2007. gada 20. janvārī
Lēmuma pieņemšanas datums - 2007. gada 20. februāris
Iepirkuma priekšmets: veselības apdrošināšana VAK "Latvija" darbiniekiem
Izpildītājs - „If Latvia" AAS, Reģ. Nr. 40003387390
Līgumcena - 7872,00 LVL

Lēmums par iepirkuma veikšanu Nr VAKL-NI-20072

Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvais paziņojums ievietots 2007.gada 5.jūnijā

Lēmuma pieņemšanas datums - 2007. gada 25.jūlijs
Iepirkuma priekšmets: reklāmas izvietošana sabiedriskā transporta pieturu vietās.
Izpildītājs - SIA "euroAWK" Reģ. Nr. 40003252928
Līgumcena - 1635,48 LVL

Lēmums par iepirkuma veikšanu Nr. VAKL-NI-20073

Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvais paziņojums ievietots 2007. gada 10.jūnijā
Lēmuma pieņemšanas datums - 2007. gada 25.jūlijs
Iepirkuma priekšmets: Festivāla mākslinieku izmitināšana viesnīcā
Izpildītājs - SIA "HOTEL KOLONNA" Reģ. Nr. 40003687764
Līgumcena - 3350,00 LVL

Lēmums par iepirkuma veikšanu Nr. VAKL-NI-20074

Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvais paziņojums ievietots 2007. gada 16.jūnijā
Lēmuma pieņemšanas datums - 2007. gada 27.jūlijs
Iepirkuma priekšmets: Poligrāfijas darbi
Izpildītājs - SIA "Ulma" Reģ. Nr. LV40103115607
Līgumcena - 1739,32 LVL

 

Lēmums par iepirkuma veikšanu Nr. VAKL-NI-20076

Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvais paziņojums ievietots 2008. gada 24. janvārī
Lēmuma pieņemšanas datums - 2008. gada 26. februāris
Iepirkuma priekšmets: veselības apdrošināšana VAK Latvija darbiniekiem
Izpildītājs: „If Latvia" AAS, Reģ. Nr. 40003387390
Līgumcena apdrošināšanas polises ņēmējiem vienam darbiniekam.

"If Latvija" apdrošināšanas summa vienam darbiniekam gadā: 3000,- Ls

Apdrošināšanas prēmija vienam darbiniekam gadā 132,- Ls

 

Lēmums par iepirkuma veikšanu Nr. VAKL-NI-20077

Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvais paziņojums ievietots 2008. gada 14. marts
Lēmuma pieņemšanas datums - 2008. gada 27. marts

Iepirkuma priekšmets: Dūmu detektoru ierīkošana Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" īrētajās telpās Rīgā, Kaļķu ielā 11a, 926,3 kvadrātmetru platībā un dūmu detektoru signālu nodošana uz centrālo pulti pie Kaļķu ielas dežuranta, kā arī skaņas signāla un paralēlās pults ierīkošana Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" īrētajās telpās Rīgā, Kaļķu ielā 11a.

Izpildītājs: SIA "Drošības birojs APM"

Līgumcena: 4316.19 ( ar PVN)

 

Lēmums par iepirkuma veikšanu Nr. VAKL - NI - 20081

Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvais paziņojums ievietots 2008. gada 22. aprīlī

Lēmuma pieņemšanas datums - 2008. gada 30. aprīlis

Iepirkuma priekšmets: Iepirkums par kora podestu metāla konstrukciju izgatavošanu atbilstoši skicei (interesentiem skici nosūtīsim pa e-pastu). Šī metāla konstrukcija nevar būt smagāka par 26 kg. Konstrukcijas garantijas termiņš - 4 gadi. Paredzamais podestu skaits- 5 gab.

Izpildītājs: "METKON" SIA

Līgumcena: 2000,00 Ls (bez PVN)

 

Lēmums par iepirkuma veikšanu Nr. VAKL - NI - 20082

Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvais paziņojums ievietots 2008. gada 28. novembrī

Lēmuma pieņemšanas datums - 2008. gada 2. decembris

Iepirkuma priekšmets: Divstāvīga autobusa ( kvalifikācijas rādītājs E2) īre, ar ne mazāk kā 60 sēdvietām, 2008. gada 19. decembrī. Plānotais maršruts Rīga - Saldus - Rīga.

Izpildītājs: SIA "Autobusu nomas centrs"

Līgumcena: 272.00 Ls ( ar PVN)

 

Lēmums par iepirkuma veikšanu Nr. VAKL - NI - 20091
Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvais paziņojums ievietots 2009. gada 10. augustā

Lēmuma pieņemšanas datums - 2009. gada 18. augusts

Iepirkuma priekšmets:
1) Divstāvīga autobusa ( kvalifikācijas rādītājs E2) īre, ar ne mazāk kā 60 sēdvietām.
    1.1. 2009. gada 21. augustā. Plānotais maršruts Rīga - Tallina - Rīga.
    1.2. 2009. gada 23. augustā. Plānotais maršruts Rīga - Tallina - Rīga.
2)  Autobusa ( kvalifikācijas rādītājs E2) īre, ar ne mazāk kā 50 sēdvietām.
    2.1. 2009. gada 30. augustā. Plānotais maršruts Rīga - Dubulti- Rīga.

Izpildītājs: SIA "MM un partneri"

Līgumcena: 669.00 Ls ( ar PVN)

 

Lēmums par iepirkuma veikšanu Nr. VAKL - NI - 20092
Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvais paziņojums ievietots 2009. gada 29. oktobrī

Lēmuma pieņemšanas datums - 2009. gada 29. oktobris

Iepirkuma priekšmets:
Autobusa ( kvalifikācijas rādītājs E3) īre, ar ne mazāk kā 50 sēdvietām,
no 2009. gada 15. novembra līdz 2009. gada 19. novembrim. 
Plānotais maršruts Rīga - Stokholma - Rīga. (ar prāmi)

Izpildītājs: SIA "MM un partneri"

Līgumcena: 399.00 Ls (ieskaitot PNV un degvielu)

 

Lēmums par iepirkuma veikšanu. Nr. VALK/2012/1

Valsts Akadēmiskā kora Latvija informatīvs paziņojums ievietos 2012. gada 17.decembrī

Iepirkuma līguma nosaukums:

Klasisko smokingu iegāde  (iepirkuma id.Nr. VALK/2012/1)

Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Baltika Latvija", 40003592035
Pasta adrese: Ūdens iela 12-36
Pilsēta/Novads: Rīga
Pasta indekss: LV - 1007
Valsts: Latvija
Tālruņa numurs: 67807546
Faksa numurs: 25906830


Līgumcena: LVL 2904 (bez PVN)
Līgums noslēgts: 12.12.2012.
Pieņemtā lēmuma pamatojums - pretendents iesniedzis iepirkuma dokumentācijai atbisltošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, citi piedāvājumi nav iesniegti.

Iepirkumi līgumcenā no EUR 4000

Informatīvais paziņojums

Pasūtītājs: VAS „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija””

Ievietošanas datums: 09.10.2014.

Iepirkuma priekšmets:„Diriģenta pakalpojumi”

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:Peter Dijkstra diriģenta pakalpojumi koncertā Valsts Akadēmiskā kora „Latvija 73. sezonas koncerta „Grečaņinovs. Ligeti”

Pakalpojuma sniedzējs: Iepirkuma komisija 06.10.2014. nolēma slēgt iepirkuma līgumu arPeter Dijkstra par piedāvāto līgumcenu 5263,20 euro (bez PVN).

Pieņemtā lēmuma pamatojums - pretendents iesniedzis iepirkuma dokumentācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, citi piedāvājumi nav iesniegti.

Iepirkumi līgumcenā no EUR 4000

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Pasūtītājs: VAS „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija””

Iepirkums: „Basa solo izpildījums” Nr. VAKL/2015/2 (Publisko iepirkumu 8.2 panta noteiktajā kārtībā)

Ievietošanas datums: 11.06.2015.

Iepirkuma priekšmets:  „Basa solo izpildījums”

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:  basa Riccardo Zanellato izpildījums Valsts Akadēmiskā kora koncertā  "Requiem" Guiseppe Verdi ("Rekviēms" Džuzepe Verdi), CPV kods - 92312000-1

Pakalpojuma sniegšanas vieta un laiks - 2015.gada 18.maijā Elizejas lauku teātrī, Parīzē,Francijā, plkst. 20.00.

Pakalpojuma sniedzējs: Iepirkuma komisija 06.05.2015. nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar  Riccardo Zanellato  par piedāvāto līgumcenu 9740,26  euro (bez PVN).

Pieņemtā lēmuma pamatojums - pretendents iesniedzis iepirkuma dokumentācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, citi piedāvājumi nav iesniegti.

Lēmums protokols Nr.2

Līgums

 

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Pasūtītājs: VAS „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija””

Iepirkums: „Soprāna solo izpildījums” Nr. VAKL/2015/1 (Publisko iepirkumu 8.2 panta noteiktajā kārtībā)

Ievietošanas datums: 11.06.2015.

Iepirkuma priekšmets:  „Soprāna solo izpildījums”

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:  soprāna Agnieszka Beata Mikolajczyk izpildījums Valsts Akadēmiskā kora koncertā  "Requiem" Guiseppe Verdi ("Rekviēms" Džuzepe Verdi), CPV kods - 92312000-1

Pakalpojuma sniegšanas vieta un laiks - 2015.gada 18.maijā Elizejas lauku teātrī, Parīzē,Francijā, plkst. 20.00.

Pakalpojuma sniedzējs: Iepirkuma komisija 06.05.2015. nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar  Agnieszka Beata Mikolajczyk  par piedāvāto līgumcenu 11688.31 euro (bez PVN).

Pieņemtā lēmuma pamatojums - pretendents iesniedzis iepirkuma dokumentācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, citi piedāvājumi nav iesniegti.

Lēmums protokols Nr.2

Līgums

 

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Pasūtītājs: VAS „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija””

Iepirkums: „Mecosoprāna solo izpildījums” Nr. VAKL/2015/3 (Publisko iepirkumu 8.2 panta noteiktajā kārtībā)

Ievietošanas datums: 11.06.2015.

Iepirkuma priekšmets:  „Mecosoprāna solo izpildījums”

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:  mecosoprāna Olesia Petrova izpildījums Valsts Akadēmiskā kora koncertā  "Requiem" Guiseppe Verdi ("Rekviēms" Džuzepe Verdi), CPV kods - 92312000-1

Pakalpojuma sniegšanas vieta un laiks - 2015.gada 18.maijā Elizejas lauku teātrī, Parīzē,Francijā, plkst. 20.00.

Pakalpojuma sniedzējs: Iepirkuma komisija 06.05.2015. nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar  Olesia Petrova  par piedāvāto līgumcenu 5194,81 euro (bez PVN).

Pieņemtā lēmuma pamatojums - pretendents iesniedzis iepirkuma dokumentācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, citi piedāvājumi nav iesniegti.

Lēmums protokols Nr.2

Līgums

 

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Pasūtītājs: VAS „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija””

Iepirkums: „Tenora solo izpildījums” Nr. VAKL/2015/4 (Publisko iepirkumu 8.2 panta noteiktajā kārtībā)

Ievietošanas datums: 11.06.2015.

Iepirkuma priekšmets:  „Tenora solo izpildījums”

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:  Tenora Giorgio Berrugi izpildījums Valsts Akadēmiskā kora koncertā  "Requiem" Guiseppe Verdi ("Rekviēms" Džuzepe Verdi), CPV kods - 92312000-1

Pakalpojuma sniegšanas vieta un laiks - 2015.gada 18.maijā Elizejas lauku teātrī, Parīzē,Francijā, plkst. 20.00.

Pakalpojuma sniedzējs: Iepirkuma komisija 06.05.2015. nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar  Giorgio Berrugi  par piedāvāto līgumcenu 9090,91 euro (bez PVN).

Pieņemtā lēmuma pamatojums - pretendents iesniedzis iepirkuma dokumentācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, citi piedāvājumi nav iesniegti.

Lēmums protokols Nr.2

Līgums

 

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Pasūtītājs: VAS „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija””

Iepirkums: „Diriģenta pakalpojumi” Nr. VAKL/2015/5 (Publisko iepirkumu 8.2 panta noteiktajā kārtībā)

Ievietošanas datums: 11.06.2015.

Iepirkuma priekšmets:  „Diriģenta pakalpojumi”

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:  diriģenta Andra Pogas  pakalpojumi Valsts Akadēmiskā kora koncertā  "Requiem" Guiseppe Verdi ("Rekviēms" Džuzepe Verdi), CPV kods - 92312000-1

Pakalpojuma sniegšanas vieta un laiks - 2015.gada 18.maijā Elizejas lauku teātrī, Parīzē,Francijā, plkst. 20.00.

Pakalpojuma sniedzējs: Iepirkuma komisija 06.05.2015. nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar  Andri Pogu  par piedāvāto līgumcenu 6042,30 euro (bez PVN).

Pieņemtā lēmuma pamatojums - pretendents iesniedzis iepirkuma dokumentācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, citi piedāvājumi nav iesniegti.

Lēmums protokols Nr.2

Līgums

 

 

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Pasūtītājs: VAS „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija””

Iepirkums: „Klarnetes solo izpildījums” Nr. VAKL/2015/6 (Publisko iepirkumu 8.2 panta noteiktajā kārtībā)

Ievietošanas datums: 25.08.2015.

Iepirkuma priekšmets: „Klarnetes solo izpildījums”

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Giora Feidman klarnetes solo izpildījums Valsts Akadēmiskā kora koncertos „Izraēlas garīgā mūzika” 18. Starptautiskā Garīgā mūzikas festivāla ietvaros saskaņā ar koncerta programmu - In the Self” („Sevī”) , komponiste Ora Beta Šaima Bakashot (Lūgšanas), komponiste Betija Olivero (turpmāk – programma).CPV kods - 92312000-1

Pakalpojuma sniegšanas vieta un laiks - 2015.gada 27.augustā Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē plkst. 19.00 un 2015.gada 28.augustā Rīgas Sv. Pētera baznīca plkst. 19.00.

Pakalpojuma sniedzējs: Iepirkuma komisija 07.08.2015. nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar Giora Feidman par piedāvāto līgumcenu 4000 euro (bez PVN).

Pieņemtā lēmuma pamatojums - pretendents iesniedzis iepirkuma dokumentācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, citi piedāvājumi nav iesniegti.

Lēmums protokols Nr.2

Līgums