Iepirkumu dokumentācija

Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" informatīvais paziņojums

Dokumentācija iepirkumiem līgumcenās no EUR 4000

Ievietošanas datums: 25.08.2015.

 

Iepirkuma priekšmets:  „Klarnetes solo izpildījums”

 

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts:  Giora Feidman klarnetes solo izpildījums Valsts Akadēmiskā kora koncertos „Izraēlas garīgā mūzika” 18. Starptautiskā Garīgā mūzikas festivāla ietvaros saskaņā ar koncerta programmu - In the Self” („Sevī”) , komponiste Ora Beta Šaima Bakashot (Lūgšanas), komponiste Betija Olivero (turpmāk – programma).CPV kods - 92312000-1

 

Pakalpojuma sniegšanas vieta un laiks - 2015.gada 27.augustā Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē plkst. 19.00 un 2015.gada 28.augustā Rīgas Sv. Pētera baznīca plkst. 19.00.

 

Pakalpojuma sniedzējs: Iepirkuma komisija 07.08.2015. nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar  Giora Feidman  par piedāvāto līgumcenu 4000 euro (bez PVN).

 

Pieņemtā lēmuma pamatojums - pretendents iesniedzis iepirkuma dokumentācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, citi piedāvājumi nav iesniegti.  http://failiem.lv/u/rdzhisu

"Atbilde uz Pretendenta uzdoto jautājumu" 

Lejupielādei: http://failiem.lv/u/lgpcmao

"Atbilde uz Pretendenta uzdoto jautājumu"

Lejupielādei: http://failiem.lv/u/dwwkfap

 

"Noteikumi ar 21.11.2014. grozījumu"

Noteikumi (lejupielādei) http://failiem.lv/u/oeyofdy

 

"Atbilde uz Pretendenta uzdoto jautājumu"

Lejupielādei: http://failiem.lv/u/usrbyve?k=ce68a4b4

 

"Noteikumi ar 19.11.2014. grozījumu"

Noteikumi (lejupielādei) http://failiem.lv/u/rnwtayu

 

 

Informatīvais paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 2. Pielikuma B daļas iepirkumu

Paziņojuma ievietošanas datums – 2014. gada 10.novembris 

Iepirkumu identifikācijas numurs – VAKL/2014/2

Plānotā iepirkuma priekšmets – „VSIA “Valsts Akadēmiskais koris „Latvija””  ārvalstu komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana”

 Paredzamais līguma izpildes termiņš – līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 12 mēneši

Noteikumi (lejuplādei) http://failiem.lv/g/denfqvq#aa/APSTIPRIN%C4%80TS.docx 

Pasūtītāja kontaktpersona: Māra Jēgere, tālrunis: 27869231, e-pasts: info@koris.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 26.novembrim, plkst. 12.00, Kaļķu ielā 11a, Rīga, LV-1050