Soprāni
Ina Jēkabsone
Kora māksliniece kopš 2007. gada.
Marika Austruma
Kora māksliniece kopš 2009. gada.
Irīna Rebhūna
Kora māksliniece kopš 2012. gada.
Eva Pērkone
Kora māksliniece kopš 2006.gada
Sintija Šmite
Soprānu balss grupas dziedātāja, Valsts Akadēmiskā kora māksliniece kopš 2015.gada augusta, kura šajā īsajā periodā ir atskaņojusi virkni solo dažādos skaņdarbos.
Vita Grīnhofa
Kora māksliniece kopš 2006. gada.
Māra Pilante
Kora māksliniece kopš 1998. gada.
Nelli Sisojeva
Kora māksliniece kopš 2006. gada jūnija. "Mana iekšējā personības bagātība- iedvesma, mūzika un mīlestība. Mans iedvesmas avots ir daba un literatūra, bērns ir neizsmeļams mīlestības avots, tad mūzika aizkustina manu sirdi, prātu un dvēseli, kas tuvina Dievam."
Laura Iesava
Kora māksliniece kopš 2018. gada
Indra Prince
Kora māksliniece kopš 2007. gada.
Dita Tomsone
Kora māksliniece kopš 2008. gada
Agita Meri
Kora māksliniece kopš 2000. gada.
Inga Lisovska
Kora māksliniece kopš 2009. gada janvāra. …Dzīvē ir tāpat kā restorānā…Atnācu, izvēlējos, pasūtīju, un tad ir jāsagaida savs pasūtījums un ar prieku un pateicību tas jānobauda… Es esmu izvēlējusies Ļauties, Baudīt, SAredzēt, SAdzirdēt, SAjust, SAsmaržot, Būt kustībā, Būt mierā, Būt Mīlestībā… Neizdibināma…jā. …jo PATIESĪBA ir Dzīvības spēks sevī nevis burti…
Marlēna Dravniece
Kora māksliniece kopš 1993. gada "Dzīve ir dziesma, Dziesmā ir prieks, Izdziedāt dzīvi, Tas ir ko vērts..."
Ingrīda Klepere
Kora māksliniece kopš 2001. gada.
Sanita Sinkēviča
Kora māklsiniece kopš 2006. gada.